Matematika pro prvňáčky
Odčítání se šipkami
Anotace Návod O programu
5←←←←
9←←←←←←←
2
4←←←←
7
6
5←←←
3